Tài trợ bởi vatgia.com
Emailnoithatphuthai1208@gmail.com  Hotline0983.312.416
Trang chủ > Sàn gỗ > Sàn gỗ công nghiệp Morser QH01
Sàn gỗ công nghiệp Morser QH01

Sàn gỗ công nghiệp Morser QH01

Thông tin sản phẩm

Kích
thước: 808 x 130

 Độ dầy:
12.3

Sàn gỗ công nghiệp Sàn gỗ Morser QH01

 Tiêu
chuẩn: AC4

 Bề mặt:
vân bóng

 Bảo
hành:15 năm

Quản lý nội dung:
To top